Giske Sigmundstad kjem til våren!

Sigmundstad er utdanna som biletkunstnar og grafikar ved SHKS (Kunst- og Håndverksskolen). Ho arbeider primært med etseteknikkar og har eit fortellande og figurativt utrykk, kor menneska og deira historie er i sentrum.  Sigmundstad har hatt ei rekke separatutstillingar, kollektivutstillingar og deltatt på fleire biennalar både innanlands og  i utlandet. Kunstverka hennar er blant anna kjøpt inn av Nasjonalgallleriet, Utenriksdepartementet og Norges Bank.

Viktig informasjon

Pris

Våre utstillingar er gratis :)

Kr.

Opningstider

Ta kontakt med ditt lokale kunstlag og utstillingstader for informasjon om når utstillinga er i nærleiken av deg og når den er open for publikum.
Eller ta kontakt med dagleg leiar på: post@ryfylke-kunstlag.no

Lokasjon

  • Ingen aktuell lokasjon.

Pågåande utstillingar