Giske Sigmundstad kjem til våren!

Sigmundstad er utdanna som biletkunstnar og grafikar ved SHKS (Kunst- og Håndverksskolen). Ho arbeider primært med etseteknikkar og har eit fortellande og figurativt utrykk, kor menneska og deira historie er i sentrum.  Sigmundstad har hatt ei rekke separatutstillingar, kollektivutstillingar og deltatt på fleire biennalar både innanlands og  i utlandet. Kunstverka hennar er blant anna kjøpt inn av Nasjonalgallleriet, Utenriksdepartementet og Norges Bank.

COVID-19

Det kan komme endringar som følgje av smitteverntiltak. Oppdatert info på våre sider på Facebook og Instagram.

Giske Sigmunstad

Giske Sigmunstad

Sigmundstad er utdanna som biletkunstnar og grafikar ved SHKS (Kunst- og Håndverksskolen). Ho arbeider primært med etseteknikkar og har eit fortellande og figurativt utrykk, kor menneska og deira historie er i sentrum.  Sigmundstad har hatt ei rekke separatutstillingar, kollektivutstillingar og deltatt på fleire biennalar både innanlands og  i utlandet. Kunstverka hennar er blant anna kjøpt inn av Nasjonalgallleriet, Utenriksdepartementet og Norges Bank.

giskesigmundstad.com

Viktig informasjon

Pris

Våre utstillingar er gratis :)

Kr.

Opningstider

Ta kontakt med ditt lokale kunstlag og utstillingstader for informasjon om når utstillinga er i nærleiken av deg og når den er open for publikum.
Eller ta kontakt med dagleg leiar på: post@ryfylke-kunstlag.no

Lokasjon

  • Ingen aktuell lokasjon.