Om Ryfylke Kunstlag

Ryfylke kunstlag er ein paraplyorganisasjon for lokale kunstlag i Ryfylkeregionen.

Lokallaga driv eit samarbeid om kunstformidling.
Ryfylke Kunstlag” vart stifta i 1978 som ein paraplyorganisasjon for åtte kunstlag i Ryfylkekommunane: Sauda- Suldal- Hjelmeland- Strand-Forsand- Finnøy- Rennesøy og Kvitsøy Kunstlag. Per i dag er det sju medlemskommunar. Med dette samarbeidet på tvers av kommunegrenser får kvart lokallag satt opp store og fleire utstillinger i tillegg til sine eigne. Hovudoppgave til Ryfylke Kunstlag er å koordinere  vandreutstillingar med profesjonelle kunstnarar mellom sine kunstlag og vere eit bindeledd for dei lokale kunstlaga. Styret består av ein representant frå kvart lokallag og har faste styremøter 4 - 5 gonger årleg. Ryfylke Kunstlag har i tillegg til vandreutstillingane som målsetting å arrangere ”Ryfylkeutstillinga” for amatørkunstnarar i frå heile regionen. Ryfylkeutstillinga er ei juryert utstilling, kor profesjonelle kunstnarar sit i juryen. Drifta til RK er støtta av medlemskommunane og Rogaland fylkeskommune.

Kontorstad er i kyrkjegata 19, Sauda Kommune i det gamle biblioteket.

Dagleg leiar er Steinar Hee Solheim

Styret

Steinar Hee Solheim

Daglig leiar

91 39 61 04

Eugenie Prøis Lunde

Nestleiar

47 50 36 74

Karin Imsland

Styreleiar

48 11 21 14

Ågot Elin Fosshaug Grindhaug

Fritidsleder

52 78 62 41

Geir Landa

Styremedlem

90 79 97 48

Eva Bendiksen

Styremedlem

99 29 99 86

Kristian Hausken

Styremedlem

90 55 54 39

Olav Larsen

Styremedlem

92 83 34 99

Bli medlem

Ønskjer du å melde deg inn i Ryfylke kunstlag? Du kan sjølvsagt bli med i eitt av lokallaga våre. Ta kontakt med lokallagsleiaren din, eller send ein e-post til Ryfylke kunstlag, så ordnar vi det for deg.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Lokallaga

Lokallaga driv eit samarbeid om kunstformidling. Kontorstad er i Hjelmelandsvågen i Hjelmeland kommune.

Ryfylke Kunstlag

Steinar Hee Solheim
Daglig leiar
91 39 61 04

Adresse:

Kyrkjegata 19, 4200 Sauda

Nettside

Strand Kunstlag

Olav Larsen
Styremedlem
92 83 34 99

Adresse:

Ekornveien 10, 4100 Jørpeland

Nettside

Rennesøy Kunstlag

Karin Imsland
Styreleiar
48 11 21 14

Adresse:

Hanasandveien 654,4150 Rennesøy

Nettside

Suldal Kunstlag

Eva Bendiksen
Styremedlem
99 29 99 86

Adresse:

Suldalvegen 2040, 4237 Suldalsosen

Nettside

Kvitsøy Kunstlag

Eugenie Prøis Lunde
Nestleiar
47 50 36 74

Adresse:

Skjerahaugen 5, 4180 Kvitsøy

Nettside

Hjelmeland Kunstlag

Kristian Hausken
Styremedlem
90 55 54 39

Adresse:

Breidablikk 110

Nettside

Finnøy Kunstlag

Geir Landa
Styremedlem
90 79 97 48

Adresse:

Hesbyvegen 233, 4160 Finnøy

Nettside