Om Ryfylke Kunstlag

Ryfylke kunstlag er ein paraplyorganisasjon for lokale kunstlag i Ryfylkeregionen.

Lokallaga driv eit samarbeid om kunstformidling.
Ryfylke Kunstlag blei stifta i 1978. Per i dag er Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy kommune medlemmer. Ryfylke Kunstlag sender profesjonell kunst mellom desse kommunane. Med dette samarbeidet på tvers av kommunegrenser får kvart lokallag satt opp store og fleire utstillinger i tillegg til sine eigne. Styret består av ein representant frå kvart lokallag som er medlem og holder styremøte med jamne mellomrom. Ryfylke Kunstlag har i tillegg til vandreutstillingane som målsetting å arrangere ”Ryfylkeutstillinga” for amatørkunstnarar i frå heile regionen. Ryfylkeutstillinga er ei juryert utstilling, kor profesjonelle kunstnarar sit i juryen. Drifta til RK er støtta av medlemskommunane og Rogaland fylkeskommune.

Kontorstad er Kulturhuset i Suldal, Løhaugen 1, 4230 Sand.

Styret

Bilde av Lena Nergård

Lena Nergård

Dagleg leiar

91396104
Bilde av Karin Imsland

Karin Imsland

Styreleiar

48 11 21 14
Bilde av Eugenie Prøis Lunde

Eugenie Prøis Lunde

Nestleiar

47 50 36 74
Illustrasjon

Ågot Elin Fosshaug Grindhaug

Fritidsleder

52 78 62 41
Bilde av Eva Bendiksen

Eva Bendiksen

Styremedlem

97132360
Bilde av Geir Landa

Geir Landa

Styremedlem

90 79 97 48
Bilde av Helene Ramstad

Helene Ramstad

Styremedlem

936 43 182

Bli medlem

Ønskjer du å melde deg inn i Ryfylke kunstlag? Du kan sjølvsagt bli med i eitt av lokallaga våre. Ta kontakt med lokallagsleiaren din, eller send ein e-post til Ryfylke kunstlag, så ordnar vi det for deg.

Hjertelig takk for at du ønsker å bli medlem.
Du vil bli kontaktet snarest.
En feil har oppstått. Kontroller at all informasjon er korrekt og trykk på send-knappe én gang til. Du er også velkommen til å sende oss disse opplysninger til post@ryfylke-kunstlag.no.

Lokallaga

Lokallaga driv eit samarbeid om kunstformidling. Kontorstad er i Hjelmelandsvågen i Hjelmeland kommune.

Ryfylke Kunstlag

Adresse:

Postbok 18, 4239 Sand

Nettside

Rennesøy Kunstlag

Karin Imsland
Styreleiar
48 11 21 14

Adresse:

Hanasandveien 654,4150 Rennesøy

Nettside

Suldal Kunstlag

Eva Bendiksen
Styremedlem
97132360

Adresse:

Suldalvegen 2040, 4237 Suldalsosen

Nettside

Kvitsøy Kunstlag

Eugenie Prøis Lunde
Nestleiar
47 50 36 74

Adresse:

Skjerahaugen 5, 4180 Kvitsøy

Nettside

Hjelmeland Kunstlag

Helene Ramstad
Styremedlem
936 43 182

Adresse:

Breidablikk 110

Nettside

Finnøy Kunstlag

Geir Landa
Styremedlem
90 79 97 48

Adresse:

Hesbyvegen 233, 4160 Finnøy

Nettside