Velkommen til Ryfylke Kunstlag si nettside
Ryfylke kunstlag er ein paraplyorganisasjon for lokale kunstlag i Ryfylkeregionen.
Lokallaga driv eit samarbeid om kunstformidling.
Velkommen til Ryfylke Kunstlag si nettside
Ryfylke kunstlag er ein paraplyorganisasjon for lokale kunstlag i Ryfylkeregionen.
Lokallaga driv eit samarbeid om kunstformidling.

Invitasjon til Ryfylkeutstillinga 2019

Ryfylke Kunstlag inviterer deg som driv med kunst i Ryfylke, til å delta på Ryfylkeutstillinga 2019. Ryfylkeutstillinga er ei juryert utstilling, som vil vandre i Ryfylkekommunane i løpet av hausten 2019. Målet med utstillinga er å vise eit mangfald av kunst frå Ryfylke. Du kan levere inntil 3 verk til 1. juryering.

Me ber om påmelding via mail: post@ryfylke-kunstlag.no innan 3. mai.

Send med bilete av verka du vil levere. For verka som blir utteke, blir det ei 2. juryering. Du må vere medlem av eit av lokallag i Ryfylke for å kunne delta på utstillinga.

Komande utstillingar

Vandreutstilling Øystein Selmer

Selmer lar seg inspirere av landskapet, horisontane, og kulturen på øya Jomfruland. Derfor kallar han arbeida sine Øystudier.

Vandreutstilling Erlend Briggar Larsen

Erlend Briggar Larsen frå Sveio stillar i vår ut teikningar i ulike teknikkar. Har brukar kroppen og kroppens formar i teikningane sine.

Til programside