Komande utstillingar

Ryfylkeutstillinga 2017

Ryfylkeutstillinga er ei juryert utstilling for kunstarar med tilknyting til Ryfylke. Denne utstillinga arrangerast av Ryfylke Kunstlag. Juryeringa er no ferdig. Vandreutstillinga startar på Hjelmeland laurdag 28.januar før den går vidare i Ryfylke. Etter andrejuryeringa er det 24 verk som har komen vidare.

Solveig Landa

Solveig Landa henter inspirasjon frå naturen - inkludert menneske i sin kunst. Ho bruker sine eigne personlege opplevingar til å utforske eksistensielle spørsmål: dynamikken i våre forhold og korleis me reagerer på omgivelsane me har i kring oss. Kunsten er uttrykk for eigne djupe kjensler, mellommenneskege forhold og korleis naturen påverker oss alle.

Til programside